+34 938 41 40 77 info@iscat.es

Escola del Bosc

 

PEDAGOGIA DE L’ESCOLA DEL BOSC

A ISCAT seguim la pedagogia de les Escoles al Bosc, una iniciativa escandinava de la dècada de 1950 que ara està guanyant popularitat a Europa i particularment al Regne Unit. Aquesta metodologia optimitza l’ús de la naturalesa i de l’aire lliure com a recursos per a l’ensenyança i l’aprenentatge.

Les activitats a l’aire lliure s’organitzen en entorns naturals, com el bosc, la montanya o la platja, amb múltiples beneficis per als alumnes: millora de les relacions personals, així como augment de l’autoestima i l’autoconeixement. A l’ Escola al Bosc s’aborden diferents àrees curriculars i la conciència ambiental es desenvolupa i creix a través de la cohesió del grup, la creativitat i la resolució de problemes, i al mateix temps es reforcen les relacions positives amb els companys.

SESSIONS DE L’ESCOLA DEL BOSC

A la International School of Catalunya (ISCAT) el programa acadèmic es complementa amb les nostres sessions d’Escola al Bosc. Cada setmana diferents classes es van alternant per visitar el bosc local, vestint-se apropiadament i segons la temporada.

Els nostres professors especialitzats en aquesta metodologia dirigeixen activitats fora de l’aula basades en l’interès dels alumnes i que fomenten la seva curiosistat natural per explorar i comprendre l’entorn natural.