+34 938 41 40 77 info@iscat.es

Educació Secundària

 

KEY STAGE 3
L’etapa d’Educació Secundària comença al Key Stage 3 (de Year 7 a Year 9) amb estudiants amb edats entre els 12 i els 14 anys.

Les assignatures obligatòries són:

Z

Matemàtiques

Z

Ciències

Z

Llengua castellana

Z

Teatre

Z

Art i Disseny

Z

Història

Z

PSHE (Educació personal, social i de la salut)

Z

Geografia

Z

Educació Física

Z

Ciències de la computació (Informàtica)

Z

Llengua i literatura anglesa

Z

Llengua catalana *

Z

Història i Geografia de Catalunya i Espanya *

* Aquestes assignatures són opcionals per als alumnes internacionals. Els alumnes que desitgin obtenir el certificat oficial de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) han d’assistir a classes de Llengua catalana des de Year 8 fins a Year 11 inclusivament. 

KEY STAGE 4

Durant el Key Stage 4 (Year 10 i Year 11) els alumnes es preparen per obtenir, (al final de Year 11), la versió internacional del títol d’Educació Secundària anglesa: el GCSE (General Certificate of Secondary Education), que equival a allò que a Espanya seria aprovar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per accedir als estudis de Batxillerat. La Llei espanyola i europea convaliden automàticament els resultats del GCSE.

En aquesta etapa, les assignatures obligatòries són: Llengua anglesa, Llengua castellana, Matemàtiques, Biologia, Educació física i PSHE (Educació personal, social i de la salut).

A més, les assignatures de Llengua catalana i de Història i Geografia de Catalunya i Espanya són obligatòries per a alumnes que vulguin obtenir el certificat oficial de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els alumnes poden triar assignatures optatives de les opcions següents:

 

Z

Física

Z

Química

Z

Literatura anglesa

Z

Art i Disseny

Z

Història

Z

Teatre

Z

Geografia

Z

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Exàmens GCSE – Certificat d’Educació Secundària

GCSE és el Certificat General d’Educació Secundària britànica, una qualificació de reconeixement mundial equivalent al certificat oficial de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Es tracta d’uns exàmens molt importants per als alumnes ja que ajuden a determinar les assignatures que cursen en els cursos de Batxillerat (A Levels) basant-se en els seus propis interessos o metes per sobre futurs estudis universitaris.

Els resultats en cada assignatura GCSE es qualifiquen de l’1 a el 9 sent el 9 la nota més alta.

Atès que hi ha Acords bilaterals entre el British Council i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els alumnes poden convalidar els seus resultats GCSE per obtenir el certificat oficial de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els requisits els enumerem a continuació:

 

  • 4 assignatures GCSE en que hagin obtingut en cada una, una nota d’entre 4 i 9.
  • Un aprovat en Història i Geografia d’Espanya i Catalunya, Llengua castellana i Llengua catalana.
    Obtenint una puntuació de 5 sobre 10 (Qualificacions locals: 0-10).

 

TESTIMONIS

El que diu la nostra comunitat

ISCAT school is not just another international school but a British school full of international students working together with worldwide specialised teachers. The school values are the main part of their lessons and they are present in the school’s daily life. More than that, their special programs like Forest School or the Duke of Edinburgh make this community a very special place that helps the students to reach their goals.

Xavi Maroñas

Teacher