+34 938 41 40 77 info@iscat.es

Procés d’admissió

Ens agradaria que el procés d’admisió fos el més agradable i senzill possible. Consulteu la informació, el procediment i els requisits necessaris que li serviran d’ajuda per a sol·licitar una plaça a ISCAT.

Z

PAS 1

Truqui al número de telèfon +34 938 414 077 o enviï un correu electrònic per parlar amb el Departament d’Admisions (admissions@iscat.es) i sol·licitar més informació, una videoconferència o concertar una visita guiada individual.

Z

PAS 2

Contacti amb el Departament d’Admissions per mantenir una entrevista inicial amb la directora de l’escola, saber més sobre el programa educatiu i les instal·lacions, conèixer els professors i els alumnes i fer les preguntes que vulgui sobre el nostre programa educatiu.

Z

PAS 3

Enviar la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació requerida.

Educació infantil

Les famílies dels alumnes que sol·liciten plaça per accedir al curs de Nursery (P3) hauria de mantenir una entrevista inicial amb la directora de l’escola i posteriorment presentar la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació necessària.

Les famílies dels alumnes que sol·liciten plaça per al curs de Reception (P4), en el cas que hi hagi places disponibles, hauria d’omplir i retornar la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació necessària incloent, si es necessari, una còpia de l’informe de les notes del curs acadèmic anterior.
Per a l’etapa educativa d’Educació Infantil (Early Years) no s’exigirà que els alumnes tinguin coneixements d’anglès.

Primària

Les famílies dels alumnes que sol·liciten plaça per accedir als cursos de Primària, en què hi hagi places disponibles, hauran d’omplir i retornar la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació necessària incloent una còpia de l’informe de les notes de l’últim curs acadèmic.

En general, com a part del procés d’admisions i sense més obligacions, l’alumne/a haurà d’assistir a classe durant un mínim de mig dia. Això substitueix la tradicional prova d’accés i permet que els nostres professors puguin avaluar, d’una manera holística i natural, el nivell acadèmic, d’anglès i la disposició social de l’alumne/a. Al mateix temps, permet que oferim l’oportunitat d’experimentar en primera persona una jornada escolar a ISCAT.

Als alumnes que vulguin entrar als cursos de Key Stage 1 (Year 1 i Year 2) no se’ls demanarà que tinguin coneixements previs d’anglès, encara que si el tenen és clarament un avantatge. Als alumnes que sol·liciten plaça per als cursos de Key Stage 2 (de Year 3 a Year 6) sí que se’ls demanarà que tinguin coneixements d’anglès.

Secundària i Batxillerat

Les famílies dels alumnes que sol·licitin plaça per accedir a Year 7 i cursos superiors, en els quals hi hagi places disponibles, hauria de mantenir una entrevista inicial amb un membre de l’equip docent de l’etapa d’Educació Secundària. En cas que hi hagi una plaça disponible, els candidats hauran, com a part del procés d’admisió i sense més obligacions, assistir a classe durant un mínim de mig dia.
Això substitueix la tradicional prova d’accés i permet que els nostres professors puguin avaluar, d’una manera holística i natural, el nivell acadèmic, d’anglès i la disposició social de l’alumne/a. Al mateix temps, permet que oferim l’oportunitat d’experimentar en primera persona una jornada escolar a ISCAT.

Si ISCAT determina que el nivell acadèmic i d’anglès de l’alumne/a és l’adequada per incorporar-se a aquest curs, les famílies podran inscriure al seus fills i per tant hauran d’omplir i retornar la sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació necessària incloent una còpia de l’informe de les notes dels darrers dos cursos acadèmics.

Tots els alumnes que vulguin entrar als cursos de Key Stage 3 (Year 7 a Year 9) i de Key Stage 4 (Year 10 i Year 11) i Key Stage 5 (Year 12 i Year 13) haurien de parlar anglès adequadament.

Inscripcions obertes

Vine a conèixer la nostra escola! T’acompanyarem personalment i respondrem qualsevol dubte que tinguis sobre l’escola, els nostres espais d’aprenentatge i les diferents etapes educatives.