+34 938 41 40 77 info@iscat.es

Programa UNICEF

 

PROGRAMA UNICEF RIGHTS RESPECTING SCHOOL

The International School of Catalunya (ISCAT) s’enorgulleix d’haver guanyat el Gold award de les Rights Respecting Schools d’UNICEF i és una de les primeres escoles a ser pionera al projecte fora del Regne Unit.

El premi es basa en la Convenció dels Drets dels Infants de 1989 i està dissenyat perquè els nostres nens siguin conscients dels seus drets, però també de les responsabilitats que acompanyen cadascú.

Creiem que així els estudiants creixen per reconèixer els seus privilegis i poden visualitzar la seva pròpia contribució a una societat equilibrada.

Aquests valors estan integrats a tota la cultura de la nostra escola, des dels plans de lliçons individuals fins a la política de tota l’escola. El nostre equip de lideratge sènior pren totes les decisions clau tenint en compte la convenció i els nostres nens es comuniquen entre si usant el llenguatge Unicef ​​RRS.

Cada classe té un representant electe que forma part d’un consell d’estudiants o “grup directiu” i col·laborem amb èxit amb les famílies escolars, les empreses locals i Unicef ​​Regne Unit i Catalunya a través d’esdeveniments freqüents de recaptació de fons i ” conscienciació”.