Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Els nens comencen l’etapa d’Educació Primària en el Key Stage 1, compost pels cursos de Year 1 i Year 2, perfeccionant els components bàsics de la lectura i l’escriptura, utilitzant les habilitats d’independència i creativitat adquirides en Early Years Foundation Stage (educació Infantil) per desenvolupar el seu coneixement de la fonètica.

Els alumnes comencen a unir sons per formar paraules i els professors s’asseguren que cada un progressi al seu propi ritme utilitzant interessos personals i motivació com a trampolí per aprendre a escriure a través de l’escriptura. Llegir el propi text, llegir en petits grups dirigits per professors i compartir amb entusiasme a casa les nostres habilitats de la lectoescriptura que es desenvolupen ràpidament, tot això proporciona una motivació i un estímul constants per als nostres lectors i escriptors emergents.

Les habilitats bàsiques en Matemàtiques es desenvolupen a través de l’aprenentatge actiu i la resolució de problemes en una varietat de contextos autèntics, maximitzant els nostres recursos naturals fora de l’aula i assimilant els conceptes essencials en les quatre operacions bàsiques a través de l’experiència de primera mà.

Aprofitem el nostre entusiasme per aprendre en l’etapa del ‘Key Stage 2 (de Year 3 a Year 6) aprofitant l’enfocament d’aprenentatge basat en habilitats iniciat en Early Years Foundation Stage i Key Stage 1. El pla d’estudis imaginatiu, divers i creatiu que oferim està curosament planificat per satisfer les necessitats dels nostres alumnes i tots els temes estan relacionats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible, així com a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Les classes diferenciades que identifiquen els objectius d’aprenentatge personal dels alumnes s’identifiquen en tot el pla d’estudis; l’avaluació és formativa i sumativa, el que permet que els professors construeixin una imatge de l’alumne completa.

Encoratgem als alumnes a desenvolupar la confiança necessària per a investigar i descobrir, resoldre problemes i assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge. Com a centre educatiu acreditat per UNICEF com a escola respectuosa dels drets dels infants, el nostre objectiu és enriquir les seves experiències d’aprenentatge, ampliant els seus horitzons socials i interessos culturals. Els sis “valors acadèmics” que sustenten la vida escolar són compresos i respectats pels alumnes que fan tot el possible per adherir-se a ells en tots els aspectes de la seva vida diària.