+34 938 41 40 77 info@iscat.es

Educació Primària

 

KEY STAGE 1

Els nens comencen l’etapa d’Educació Primària en el Key Stage 1, compost pels cursos de Year 1 i Year 2, perfeccionant els components bàsics de la lectura i l’escriptura, utilitzant les habilitats d’independència i creativitat adquirides en Early Years Foundation Stage (educació Infantil) per desenvolupar el seu coneixement de la fonètica.

Els alumnes comencen a unir sons per formar paraules i els professors s’asseguren que cada un progressi al seu propi ritme utilitzant interessos personals i motivació com a trampolí per aprendre a escriure a través de l’escriptura. Llegir el propi text, llegir en petits grups dirigits per professors i compartir amb entusiasme a casa les nostres habilitats de la lectoescriptura que es desenvolupen ràpidament, tot això proporciona una motivació i un estímul constants per als nostres lectors i escriptors emergents.

Les habilitats bàsiques en Matemàtiques es desenvolupen a través de l’aprenentatge actiu i la resolució de problemes en una varietat de contextos autèntics, maximitzant els nostres recursos naturals fora de l’aula i assimilant els conceptes essencials en les quatre operacions bàsiques a través de l’experiència de primera mà.

KEY STAGE 2

Aprofitem el nostre entusiasme per aprendre en l’etapa del ‘Key Stage 2 (de Year 3 a Year 6) aprofitant l’enfocament d’aprenentatge basat en habilitats iniciat en Early Years Foundation Stage i Key Stage 1. El pla d’estudis imaginatiu, divers i creatiu que oferim està curosament planificat per satisfer les necessitats dels nostres alumnes i tots els temes estan relacionats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible, així com a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Les classes diferenciades que identifiquen els objectius d’aprenentatge personal dels alumnes s’identifiquen en tot el pla d’estudis; l’avaluació és formativa i sumativa, el que permet que els professors construeixin una imatge de l’alumne completa.

Encoratgem als alumnes a desenvolupar la confiança necessària per a investigar i descobrir, resoldre problemes i assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge. Com a centre educatiu acreditat per UNICEF com a escola respectuosa dels drets dels infants, el nostre objectiu és enriquir les seves experiències d’aprenentatge, ampliant els seus horitzons socials i interessos culturals. Els sis “valors acadèmics” que sustenten la vida escolar són compresos i respectats pels alumnes que fan tot el possible per adherir-se a ells en tots els aspectes de la seva vida diària.

TESTIMONIS

El que diu la nostra comunitat

Our daughter has a very good level in main subjects like Maths or Literacy. The education about aspects such as Human rights, respect or good manners is really working very well, and the reaction during the lockdown for us was really far above our expectations. 

PATXI ALCAÑIZ

Parent

ISCAT is a small school which means that everyone knows everyone, the students get more individual attention from the teachers and school staff. We are glad that we’ve chosen this school and have never had any doubts about the quality of academics or the educational approach there. For our kids it’s fun, they are happy in school and never want to skip classes.

NADYA MAKOEVA

Parent